Bize Ulaşın: (232) 265 55 55 - ikinciel@camkiranotomotiv.com

MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLER İÇİN AYDINLATMA METNİ

1. AYDINLATMA METNİNİN AMACI VE KAPSAM NEDİR?

ÇAMKIRAN OTOMOTİV (“Kuruluş”) olarak Kanun’un 10. maddesinde öngörülen sınırlar ve şartlar dahilinde kişisel verileri nasıl işlediğimize ilişkin sizi bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin güvenliği ve korunması konusuna önem veriyoruz.

ÇAMKIRAN OTOMOTİV bu metinde belirtilen durumlarda bir “veri sorumlusudur”. Kişisel verilerinizi 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK” ya da “Kanun”) uygun olarak işliyor, kişisel verilerinizin korunması için uygun, ölçülü ve yeterli idari ve teknik tedbirler alıyoruz. Kuruluş olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda kapsam, bağlam ve yaklaşımımıza ilişkin daha detaylı bilgi için ayrıca Gizlilik Politikamızı inceleyebilirsiniz.

2. KİŞİSEL VERİYE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR NELERDİR?

Kişisel verilere ilişkin temel kavramların tanımlarını öğrenmek için internet sitemizde yer alan “Kişisel Veri Temel Kavramlar Sözlüğümüzden” yararlanabilirsiniz.

3. VERİ SORUMLUSU OLARAK BİZ KİMİZ?

ÇAMKIRAN OTOMOTİV ilgili gerçek kişilere karşı “Veri Sorumlusu” statüsündedir. Veri sorumlusu olarak yasa ve Kurul kararlarından kaynaklanan yükümlülüklerini idari tedbirler ile uygun ve ölçülü seviyedeki teknik tedbirler alarak yerine getirir. “Veri Sorumlusu” olarak künyemiz ve kişisel verilerle ilgili bize ulaşabileceğiniz iletişim bilgilerimiz şu şekildedir:

Ünvan Çamkıran Otomotiv Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Adres : Akçay Caddesi No : 72 GAZİEMİR / İZMİR
İnternet Sitelerimiz: http://www.camkiranotomotiv.com,http://ikinciel.camkiranotomotiv.com, https://camkirangaraj.com, http://www.camkiranfilo.com
Telefon : +90 (232) 265 55 55
e-posta (KVK için): kvkk@camkiranotomotiv.com

4. KİMİN, HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİ İŞLİYORUZ?

Potansiyel ve mevcut gerçek kişi müşteriler, kurumsal müşteri temsilcileri ile potansiyel ve mevcut gerçek kişi tedarikçiler ve kurumsal tedarikçi temsilcilerinin KİMLİK, İLETİŞİM, ÖZLÜK, HUKUKİ İŞLEMLER, MÜŞTERİ İŞLEMLERİ, FİNANS, MESLEKİ DENEYİM, İŞLEM GÜVENLİĞİ, FİZİKSEL MEKAN GÜVENLİĞİ, GÖRSEL VE İŞİTSEL KAYITLAR ve DİĞER kategorilerindeki verileri ile FELSEFİ İNANÇ, DİN, MEZHEP VE DİĞER İNANÇLAR, SAĞLIK gibi kategorilerdeki özel nitelikli verilerini işlemekteyiz.

5. KİŞİSEL VERİLERİNİZİ HANGİ AMAÇLARLA İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz KVK Kanunundaki ilkeler doğrultusunda;

1. Abone Kaydı Oluşturmak

2. Ağ Güvenliğini Sağlamak

3. Alacağı Güvence Altına Almak

4. Araç Geçici Tescilini Gerçekleştirmek

5. Araç Hasarının Öğrenilmesi

6. Araç Kiralamak

7. Araç Tescilini Gerçekleştirmek

8. Araç Teslimini Gerçekleştirmek

9. Aracın Adreste Teslimini Sağlamak

10. Araç Ekspertizi Yaptırmak

11. Aracın Mesafeli Teslimini Sağlamak

12. Aracın Satışının Yapılması

13. Aracın Teslim Almak

14. Araçları Sigortalamak

15. Bakım Süreçlerini Yönetmek

16. Bayi Satışlarını Yönetmek

17. Belgeleri Tamamlamak

18. Çözüm Ortakları ile Bilgi Paylaşmak

19. Ek Hizmet /ürünleri Satmak

20. Fiyat Teklifi Yapmak

21. Hasar Bildirimi Almak

22. Hasar Tesbiti Yaptırmak

23. Hukuki Güvence Sağlamak

24. İadeleri Yönetmek

25. İkinci El Araç Satın Almak

26. İkinci El Araç Satmak

27. İkinci El Araçları Fiyatlandırmak

28. İlgilileri Bilgilendirmek

29. İlgililerle Anlık Haberleşme sağlamak

30. İş İlişkisi Oluşturmak

31. İthal Edilen Ürünleri Nakletmek

32. Kuruluş Menfaatlerini Korumak

33. Lastik Değişim Desteği Sağlamak

34. Mal, Ürün ve Hizmet Satın Almak,

35. Müşteri Kaydı Oluşturmak

36. Müşteri Memnuniyetini Sağlamak

37. Tahsilat Yapmak

38. Müşterilerin Noter işlemlerini yürütmek

39. Finansman İçin Destek Sağlamak

40. Ön MuhasebeKayıtlarını Oluşturmak

41. Online Pazarlama Yapmak

42. Potansiyel Müşteri Talebini Almak

43. Potansiyel Müşterilere Ulaşmak

44. Potansiyel Müşteriye Destek Sağlamak

45. Potansiyel Tedarikçi Teklifini Almak

46. Reklam ve Tanıtım Yapmak

47. Resmi Bildirimde Bulunmak

48. Satış Fiyatını Belirlemek

49. Satış Güvenliğini Sağlamak

50. Satış Yapmak

51. Sesli İletişimi Kaydetmek

52. Sigorta Tahsilatı Yapmak

53. Sigorta Taleplerini Karşılamak

54. Siparişleri Yönetmek

55. Stok Yönetimi Yapmak

56. Tesis Güvenliğini Sağlamak

57. Test Sürüşlerini Yönetmek

58. Ticari Kredi Kullandırmak

59. Ücret Tahakkuk Ettirmek

60. Üçüncü Kişilerden Tahsilat Yapmak

61. Ürün Montajı Yapmak

62. İthalat Süreçlerini Yürütmek

63. Yol Desteği Sağlamak amaçlarıyla işlenmektedir.

6. KİŞİSEL VERİLERİ HANGİ YOLLARLA İŞLİYORUZ VE KORUYORUZ?

Verilerinizi, Kanunun 4’üncü maddesinde sayılan ilkelere uygun olacak şekilde ve 5. maddede belirtilen uygunluk halleri dışında açık rızanızı alarak işlemeye özen gösteriyoruz.

Kişisel verileriniz internet sitelerimiz, sunucularımız, sabit ve mobil cihazlarımız, bulut servislerimiz, elektronik postalarımız, sosyal medya hesaplarımız, anlık mesajlaşma uygulamalarımız, video konferans yazılımlarımız, mobil uygulamalarımız gibi elektronik ortamlarda ve dosya ve defterlerimiz gibi fiziksel ortamlarda yurt içinde ve yurt dışında işlenmektedir.

ÇAMKIRAN OTOMOTİV tarafından toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve veri sahiplerinin mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün tedbirler uygun ve ölçülü olacak şekilde alınmaktadır. Bu çerçevede uygulama, yazılım ve bilişim sistemlerimizin standartlara uygun olmasına ve güncel tutulmasına, veri paylaşılan taraflarla veri aktarım sözleşmeleri imzalanmasına ve kişisel veriye dokunan çalışanlarımızdan aldığımız “Gizlilik Taahhütnamesi”ne uygun hareket etmeleri konularına özen göstermekteyiz.

7. KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERLE VE NEDEN PAYLAŞIYORUZ?

ÇAMKIRAN OTOMOTİV olarak topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizi, iş sürekliliğin sağlanması ve hizmetlerin yürütülmesi amacıyla ve Kanun’un 8. maddesine uygun olarak iş ilişkisi içinde bulunduğumuz kuruluşlarla, idari, hukuki ve teknik hizmetlerinden yararlandığımız hizmet sağlayıcısı ve çözüm ortağı niteliğindeki yurt içinde ve yurt dışında bulunan kuruluşlarla ve yasal zorunluluk hallerinde resmi kurum/kuruluşlara aktarılmaktadır.

Bir veri sorumlusu olarak veri paylaştığı kurum ve kuruluşların Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirdiklerinden emin olmak için mümkün olduğu ölçüde gerekli kontrolleri yapmakta, tarafların yükümlülüklerini veri aktarım sözleşmeleri ile güvence altına almaktayız.

7.1 Yurt içi Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

Kişisel verileri aşağıda belirtilen amaçlar çerçevesinde veri sorumlusu ve veri işleyen statüsündeki ;

Kullanılan yazılım ve uygulamalar için teknik destek ve bakım temin etmek amacıyla bilişim firmaları ile,

2. Bağımsız Mali Denetim Yükümlülüğünün yerine getirilmesi için mali denetim firmasıyla,

3. Mali kayıtların tutulması ve denetimi için hizmet alınan Mali Müşavirle,

4. Tahsilat işlemlerinin yerine getirilebilmesi için hizmet alınan Bankalarla,

5. Ticari faaliyetlerin yerine getirilmesi ve iş süreçlerinin yürütülmesi için distribütör kuruluş ve iş ortakları ile,

6. Yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için iş ortakları ile,

7. Sigorta süreç ve işlemlerinin yürütülmesi amacıyla sigorta şirketleri ile,

8. Hukuki süreçlerin takibi ve yürütülebilmesi için avukatlar ile,

9. Ticari faaliyetlerin ve iş süreçlerinin geliştirilmesi, yasal uyumluluğun sağlanabilmesi için danışmanlık hizmeti veren firmalarla,

10. Mal ve hizmet tedariki için tedarikçi firma ve kişilerle,

11. Reklam, tanıtım ve pazarlama amacıyla hizmet alınan firmalarla,

12. Yasal yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi için yetkili kişi ve kuruluşlar, kamu kuruluşları ve yargı organları ile paylaşılmaktadır.

7.2. Yurt dışı Paylaşımın Nitelik ve Kapsamı Nedir?

ÇAMKIRAN OTOMOTİV internet sitemizin yürütülmesi, hizmetlerin geliştirilmesi, ofis iş ve işlemlerinin yürütülmesi ve kullanıcı ve ziyaretçilere hizmet verilmesi, memnuniyetlerinin temini, beklentilerinin karşılanması, iletişim kurulması amaçlarıyla yurt dışında yerleşik hizmet sağlayıcılarla kişisel veri paylaşmaktadır. Bu kapsamda,

1. Anlık mesajlaşma için ABD menşeli Whatsapp (Facebook) ile,

2. Dosya paylaşımı için ABD menşeli Google ile,

3. İnternet sitesi çerezleri için ABD menşeli ShareThis, Google ve Facebook ile,

4. Video konferans için ABD menşeli Zoom ve Microsoft ile,

5. Mobil işletim sistemleri ve cihazlarla birlikte sunulan hizmetler için ABD menşeli Apple ve Google ve Güney Kore menşeli Samsung ile,

6. Sosyal Medya hizmetleri için ABD menşeli Facebook, Twitter, Instagram ve Google ile paylaşılmaktadır.

Her bir hizmet sağlayıcının kendi gizlilik politikalarına şu bağlantılardan ulaşabilirsiniz:

7. Microsoft (https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement)

8. Whatsapp (https://www.whatsapp.com/legal/client)

9. Google (https://policies.google.com/privacy?hl=en-US)

10. Apple (https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/)

11. Samsung (https://www.samsung.com/tr/info/privacy/)

12. Facebook (https://www.facebook.com/policy.php)

Instagram (https://help.instagram.com/519522125107875)

14. Zoom (https://zoom.us/privacy)

15. ShareThis (https://sharethis.com/privacy/)

16. Twitter (https://twitter.com/en/privacy)

8. KİŞİSEL VERİLERİN HANGİ HUKUKİ SEBEPLERLE İŞLİYORUZ?

Kişisel verileriniz Kanunun 5. maddesinde de belirtilen;

1. Kişinin açık rızasının olması,

2. veya “kanunlarda açıkça öngörülmesi” hukuki sebebine dayalı olarak,

1. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu,

2. 2004 sayılı İcra İflas Kanunu,

3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu,

4. 4458 sayılı Gümrük Kanunu,

5. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu,

6. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri gibi yasa ve yönetmeliklere uygun olarak,

3. “Sözleşmenin kurulması ya da ifası” hukuki sebebine dayalı olarak; tarafı olduğunuz sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi,

4. Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi” hukuki sebebine dayalı olarak, mahkemeler ve bilgi-belge talep eden kamu kurum ve kuruluşlarının taleplerine cevap verilmesi gibi ilgili mevzuatta öngörülen yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

5. “İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”,

6. “Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması” hukuki sebebine dayalı olarak, olası uyuşmazlıklarda ispat vesilesi olması, hukuki danışmanlık ve teknik destek alınabilmesi hukuki sebeplerine istinaden “açık rıza aranmaksızın” işlenmektedir.

9. VERİ SAHİBİ OLARAK HAKLARINIZ NELERDİR?

Kişisel veri sahipleri olarak KVK’nun 11 inci maddesinde sayıldığı şekliyle;

1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

6. KVK ’nın ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

10. KİŞİSEL VERİ HAKLARINIZI NASIL KULLANABİLİRSİNİZ?

Kanunun “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11 inci maddesi kapsamındaki haklarınız ve başvuru sürecine ilişkin “Kişisel Veri Sahibi Başvuruları” sayfamızdan bilgi edinebilir ve aynı sayfada yer alan “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu”nu kullanarak bize başvurabilirsiniz.